Uppskjutet Vårröj!
Med tanke på dom restriktioner som införts med anledning av Covid-19 situationen så blir vi tyvärr tvungna att skjuta på vårröjet den 9/5.
Preliminärt nytt datum är Söndagen den 23/5. Detta är dock under förutsättning att restriktionerna inte förlängs. Några personer från styrelsen kommer dock att finnas på plats den 9e för att säkerställa att båten och gräsklipparen fungerar samt dela ut containernycklar till nya hyresgäster. Resten av arbetsuppgifterna skjuts dock framåt i tiden.