Linsurfs styrelse kallar till årsmöte 28 april 13:00 vid Tvärskogsudde, i samband med vårröjet. Alla medlemmar är välkomna att delta.

Styrelsen behöver förstärkas med minst en (web- och teknikansvarig) men gärna två personer. Rollen som styrelsemedlem är inte särskilt betungande men viktig. Klubben behöver ha en fungerande styrelse för att skapa förtroende mot kommunen och markägaren, så vi har chans att leva vidare under lång tid framöver. Vi hoppas att någon/några kan ställa upp.

Hoppas vi ses på vårröjet!

Förslag på dagordning

 • Mötet öppnar
 • Val av ordförande
 • Val av sekreterare
 • Val av justerare
 • Godkännande av dagordningen
 • Röstlängd fastställs
 • Verksamhetsberättelse 2017
 • Redovisning av ekonomi
 • Förslag på verksamhet 2018
 • Ansvarsfrihet för sittande styrelse
 • Verksamhetsplan och budget
 • Tillsätta platser i styrelsen 
 • Val av revisor
 • Övriga ärenden
 • Mötets avslutande