Hej!

Om ett par månader har förhoppningsvis säsongen på Roxen dragit igång och nu är det dags att betala medlems- och containeravgift för 2018. Vi har planerat att ha ett vårröj och årsmöte den 28:e april. Under vårröjet kommer det att ske en upprensning av saker som saknar ägare i våra containrar. Detta innebär att det viktigt att vi har fått in avgifterna för containerplatserna i god tid innan dess så att vi vet vilka platser som används, därför är 15:e april satt som förfallodatum för att säkerställa att alla betalningar kommer in i tid och hinner registreras av oss innan vårröjet. Inför årsmötet är det också viktigt att medlemsavgiften är betald i god tid innan så den är registrerad om man vill deltaga som medlem under mötet. Mer information om årsmöte och aktiviteter under vårröjet kommer att komma ut när det närmar sig.

Nytt för i år är att Linsurf har skaffat Swish (123 472 75 25), så nu går det att även att swisha in medlems- och containeravgiften. Inbetalning via PlusGiro finns fortfarande kvar för de som hellre vill använda det.

Den här säsongen vill vi också att alla gamla och nya medlemmar fyller i ett medlemsformulär i samband med inbetalning av medlemsavgifterna. Detta för vi ska få ett korrekt medlemsregister som kommer att vara till hjälp för att söka olika bidrag till föreningen. Dina kontaktuppgifter garanterar också att du inte missar någon information om roliga aktiviteter under säsongen och din information om containerplats kommer hjälpa till att få en bättre ordning i containrarna.

Medlemsformuläret finns här.

Om inbetalning görs från ett konto som är registrerat i annat namn än medlemmens så är det extra viktigt att ange för- och efternamn som meddelande vid inbetalningen så att vi kan matcha inbetalningen mot registrering.

Mer information om medlemsavgifterna finns här.

Med vänliga hälsningar

Linsurfs styrelse